Informatie over wat er met jouw gegevens gebeurt bij Ergobureaustoel.nl

Inleiding

Met deze privacyverklaring willen wij jou als klant of bezoeker van onze webshopinformeren over welke gegevens wij verwerken. Ook is er vermeld waarom deze gegevens verzameld worden, hoelang deze gegevens opgeslagen worden en de rechten die er zijn met betrekking tot het inzien en aanpassen van jouw persoonsgegevens.

De toepassing van de persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is opgesteld door Ergobureaustoel.nl onder Kamer van Koophandel-nummer 78172926. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers op onze websites, waaronder ook de websites van Erbobureaustoel.nl. Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en voldoen aan de toepasselijke wet-en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming). Om transparantie te bieden, worden de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Het beheren van een account;
  • Het verzenden van bestellingen;
  • Het communiceren naar de klant toe;
  • Het uitvoeren van analyses.

De persoonsgegevens zullen nooit aan derden doorverkocht worden. Het is in sommige gevallen wel genoodzaakt om de NAW-gegevens te verstrekken aan derden die de verzending uitvoert. Hiervoor zijn strikte afspraken gemaakt omtrent persoonsgegevens tussen beide partijen.

De verwerkingsverantwoordelijke

Ergobureaustoel.nl is de verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens. Ergobureaustoel.nl stelt zelf vast welke gegevens er worden verwerkt en op welke manier met daarbij het doeleinden en het termijn dat het opgeslagen wordt.Ons bezoekadres is Ambachtsweg 26, 1271 AM te Huizen. Onze klantenservice is te bereiken per telefoon(035-5235764) of per mail(info@ergobureaustoel.nl) Ook kan Ergobureaustoel.nl haar groepsvennootschappen en andere partijen betrekken bij het verwerken van persoonsgegevens. Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van Ergobureaustoel.nl, doen zij dit als verwerker en heeft Ergobureaustoel.nl met die partijen een overeenkomst gesloten.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren tot stand komen. Klanten kunnen met ons in contact komen via de mail of telefonisch, een account aanmaken, artikelen bestellen via de webshop of een bestelling in de winkel plaatsen.De gegevens die gevraagd worden bij het bij het maken van een account, bestaan uit voornaam, achternaam, emailadres en wachtwoord. Alle velden dienen ingevuld te worden bij het registreren van een account. Wanneer het account geregistreerd is, kunnen de factuur-en het afleveradres toegevoegd worden en bestaat de mogelijkheid om je aan-of af te melden voor de nieuwsbrief.Ook kan er voor gekozen worden om online een bestelling te plaatsen zonder daarbij een account aan te maken. De gegevens die dan opgevraagd worden, zijn de NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.Wanneer er een bestelling komt vanuit de winkel, worden dezelfde vragen gegevens verwerkt als bij een online bestelling zonder account.De gevraagde gegevens zijn de minimale gegevens die nodig zijn om goed te communiceren naar de klant toe en de bestelling af te leveren op de juiste bestemming.

De accountgegevens worden behouden zolang het account gebruikt wordt. Wanneer een account voor een periode van minimaal 5 jaar niet meer is gebruikt, zullen de accountgegevens onder bepaalde voorwaarde verwijderd worden. De bestel-en factuurgegevens worden minimaal 7 jaar gehouden in verband met wettelijk vastgestelde termijnen.

De accountgegevens worden behouden zolang het account gebruikt wordt. Wanneer een account voor een periode van minimaal 5 jaar niet meer is gebruikt, zullen de accountgegevens onder bepaalde voorwaarde verwijderd worden. De bestel-en factuurgegevens worden minimaal 7 jaar gehouden in verband met wettelijk vastgestelde termijnen.In de accountomgeving zijn verschillende accountinstellingen te vinden en kunnen de instellingen aangepast worden. In deze omgeving zijn de volgende gegevens te vinden: contactgegevens, factuuradres, leveringsadres en nieuwsbrief. Deze gegevens zijn door de klant in te zien en aan te passen.

Bezoek en gebruik van de website

Bij het bezoeken van onze website wordt het IP-adres vastgelegd. Deze gegevens zijn geheel anoniem en worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleindes, zoals het monitoren van websitebezoeken en het functioneren van de website.

Waarom heeft Ergobureaustoel.nl deze gegevens nodig?

Wanneer klanten online artikelen bestellen, dient deze bestelling opgestuurd te worden naar de juiste locatie. Hiervoor heeft Ergobureaustoel.nl minimaal de NAW-gegevens nodig. Daarnaast kan het zijn dat er vertraging opgelopen wordt in het proces, waardoor de klant langer moet wachten op zijn bestellen. Om deze reden willen wij dan ook graag snel en goed kunnen communiceren. Hiervoor gebruiken wij vaak het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.

Daarnaast zijn wij continu bezig met het optimaliseren van de website. Om deze reden wordt er dan ook gebruik gemaakt van het verzamelen van zoekgedrag van websitebezoekers. Deze gegevens ondersteunt ons bij het optimaliseren van het gebruiksgemak en het functioneren van de website.

Onze informatieverplichting

Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan en vinden dan ook dat jouw persoonsgegevens enkel en alleen gebruikt moeten worden, voor de desbetreffende doeleinden. Mocht het voorkomen dat er inbreuk is voorgekomen met persoonsgegevens, ook wel bekend als datalek, zijn wij verplicht dit binnen 72 uur te melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP), nadat kenbaar is geworden dat dit verschijnsel heeft plaatsgevonden, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden. Mocht het wel waarschijnlijk zijn dat het een hoog risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden, vermelden wij dit ook naar jouw, middels e-mail of post.

Wat zijn uw rechten?

Inzage in uw gegevens

Met ingang van de nieuwe wetgeving zijn wij verplicht om jouw als klant of bezoeker te informeren welke gegevens wij opslaan en verwerken, hoelang we deze gegevens behouden, voor welke doeleindes deze gegevens gebruikt worden en aan wie de gegevens verstrekt worden. In de privacyverklaring zijn deze punten dan ook naar voren gekomen.

Correctie van uw gegevens

Klanten hebben het recht om een uitsluitsel te krijgen van hun persoonsgegevens bij VG Trading. Daarbij hebben zij het recht om verkeerde persoonsgegeven te laten corrigeren, mochten deze niet (meer) kloppen. Dit is ook mogelijk zelfstandig te doen in de account omgeving.

Recht om vergeten te worden

Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen uit het systeem. Hierbij worden de persoonsgegevens verwijder uit het systeem. Wel blijven de bestel-en factuurgegevens 7 jaar in het systeem in verband met wettelijk vastgestelde termijnen.

Recht op bezwaar

Klanten hebben het recht om bezwaar te maken, met gegronde onderbouwing tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. Dit zal Ergobureaustoel.nl altijd in behandeling nemen en binnen een termijn van 3 (uitgeschreven als drie) weken beantwoorden.

Recht op gegevensoverdracht

Klanten hebben het recht op overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens. Wij kunnen jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen in een standaard bestandformaat. Hierdoor kan jij als klant je persoonsgegevens altijd hergebruiken.

Recht op wijzigingen

Ergobureaustoel.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden daarom ook aan regelmatig deze privacyverklaring door te nemen, zodat jij altijd op de hoogte bent van de actuele privacyverklaring van Ergobureaustoel.nl.