Ergobureaustoel.nl bezorgt door heel Nederland (m.u.v. de waddeneilanden) met onze eigen bezorgservice. Bureaustoelen kunnen tegenwoordig tegen een voordelig tarief geleverd worden door één van onze gekwalificeerde chauffeurs. Van te voren wordt telefonisch contact opgenomen voor het afspreken van een leverdatum. Wij proberen altijd zo exact mogelijk een tijd af te spreken echter zijn we afhankelijk van een aantal externe factoren waardoor we in sommige gevallen uitsluitend een dagdeel kunnen afspreken.

 

Bezorgkosten

Wij bezorgen jouw bureaustoel altijd gratis.

 

Bij alle leverwijzen geldt dat het mogelijk moet zijn voor onze chauffeurs om de spullen op een goede en veilige manier naar binnen te brengen. U dient zelf eventuele obstakels aan de kant te zetten zodat de toegang tot uw kantoor vrij is. Onze chauffeurs beschikken zelf over de nodige transportmiddelen.

Alle genoemde bezorgkosten gelde binnen Nederland. Met betrekking tot meer informatie over leveringen op Waddeneilanden of het buitenland kunt u navraag doen bij één van onze medewerkers in de winkel of neem contact op met onze klantenservice via 035 - 52 357 64.

Handig om te weten!

Track & Trace? U ontvangt van ons geen track & trace nummer, dit vanwege het eigen vervoer. Wij werken uitsluitend met eigen chauffeurs en vrachtwagens/bussen. Wel laten wij van te voren weten dat we (een dag later) komen leveren. Indien gewenst kunt u aangeven dat de chauffeur een te bespreken tijd van te voren belt als hij onderweg is naar u.

Niet thuis? Indien u niet thuis bent op afgesproken datum worden de goederen mee terug genomen en neemt de planning contact op om een nieuwe afleverdatum af te spreken, dit is éénmaal kosteloos. Bij een eventuele derde levering worden er € 35,- extra transportkosten in rekening gebracht. Wij leveren de goederen niet bij een afhaalpunt af of bij uw buren, mits telefonisch besproken met u.

 

Bij Ergobureaustoel.nl hanteren wij een zicht- of bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst. Tijdens deze bedenktermijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en graag ook met de originele verpakking. Wilt u (een deel van) uw bestelling retourneren, dan kunt u gebruik maken van het te downloaden retourformulier.

Nadat wij een bestelling retour hebben ontvangen, controleren we deze. Het aankoopbedrag storten wij binnen 14 dagen na ontbinding terug op uw rekening. Indien u heeft aangegeven een product te willen ruilen, dient u duidelijk een ander/gewenst product door te geven. Eventuele verschillen in het aankoopbedrag worden verrekend.

Voorwaarden
  • Een bestelling kan herroepen worden binnen de gestelde termijn van 14 dagen na ontvangst.
  • Producten dienen ongeschonden en indien mogelijk mer originele verpakking te worden geretourneerd.
  • De kosten voor het retourneren zijn voor de klant zelf.
  • De retoursbetaling zal. d.m.v. hetzelfde betaalmiddel worden voldaan.
  • Wij betalen niet terug d.m.v. een tegoedbon.
Herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of email) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (downloaden), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Let op: De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.

Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Ons retouradres is Ambachtsweg 26, 1271 AM HUIZEN. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.